Vista del vestidor visitant des de l'entrada

Vestiário equipe visitante

Vestiário equipe visitante

Quadro técnico e jacuzzi

Vestiário equipe visitante

Zonas de água da equipe visitantes

Vestiário equipe visitante